ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) ในแพะ ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558)

<<คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม