ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ท้องที่ หมู่ 6 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558)

<<คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม