ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 3 บ. กุดเรือน้อย ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558)

<<คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม