นางเยาวลักษณ์ ไขศรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เข้าเยี่ยมชมเและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

33146692 1920742844660679 101539937479819264 n 1

                     วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางเยาวลักษณ์ ไขศรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมเและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ เช่น การสร้างคอกตัดเขากวางอ่อนและตู้ฟักไข่ เป็นต้น