พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฯ

เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

           พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมฯ รับมอบโค-กระบือ จำนวน 79 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร