โครงการส่งเสริมอุตสหกรรม น้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 

<<คลิกที่นี่>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม