โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 

<<คลิกที่นี่>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม