ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดแนบ