ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

จ้างก่อสร้างโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ