.ผลการเสริมกากงาม้อนในอาหารไก่เล็กฮอร์นต่อคุณค่าทางโภชนะและสมรรถภาพการผลิตไข่ ปฏิพทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ นางสาวมนทกานติ์ กันแก้ว และอิศรา มหาวงศ์ เลขทะเบียนวิชาการที่ 62(2)-0221-002