คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดย ว่าที่ ร.ต.สมยศ ชุนเกษา และ นางสาวศลญา คอนสลัด   เลขที่เบียนวิจัย 62 (2) - 0221-025  

>> รายละเอียด <<