สมรรถภาพการผลิตของไก่ดำชัยพัฒนาด่านซ้ายและไก่เหลืองชัยพัฒนาด่านซ้าย (อู่ติง) ในชั่วอายุที่ 3 ถึง 6 โดย นายเฉลิมพล บุญเจือ นายปฎิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ น.ส.อิสรา มหาวงศ์ และน.ส.มนทกานติ์ กันแก้ว เลขที่ทะเบียนวิชาการ 64(2)-0221-108

>>รายละเอียด<<