ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ การใช้ยางดอกรักรักษากระบือตาเจ็บ รายละเอียด