ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคไข้หวัดนก ในท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา(วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2558)

<<คลิกที่นี่>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม