รายละเอียดการรับบริจาค

       การบริจาคเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.) การบริจาคเป็นตัวสัตว์ ติดต่อได้ที่     

     1.1) บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด  (โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี)

            เลขที่ 25 ถนนโสภา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

            โทร. 02-978-0725-9 , 02-581-6168 , 02-581-6367-8

            โคราคาตัวละ  28,000.- บาท  กระบือราคาตัวละ  30,000.- บาท   

            <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี

 

     1.2) รุ่งโรจน์ฟาร์ม  (โรงฆ่าสัตว์อยุธยา)

            เลขที่ 50/3 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

            โทร. 035-251-454 , 081-947-7424 , 081-837-8443

            โคราคาตัวละ  27,000.- บาท  กระบือราคาตัวละ  30,000.- บาท

            <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์อยุธยา   

 

     1.3) โรงฆ่าสัตว์วัฒนามีทโปรดัก  (โรงฆ่าสัตว์ราชบุรี อ.บ้านโป่ง)

            เลขที่ 41/1 หมู่ 3  ต.คุ้มพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  

            โทร. 095-827-6263 , 098-564-6636

            Line ID : save_my_life        Facebook : www.facebook.com/wattanameat 

            โคราคาตัวละ 27,000.- บาท     กระบือราคาตัวละ 30,000.- บาท

            <<คลิกที่นี่>> - แผนที่โรงฆ่าสัตว์ราชบุรี

 

2.) การรับบริจาคเป็นเงินสดร่วมสมทบทุน ติดต่อได้ที่

     2.1) กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 ห้องธนาคารโค-กระบือฯ

            โทรศัพท์/โทรสาร 02-653-4411

3.) การรับบริจาคร่วมสมทบทุนผ่านธนาคาร ได้ที่

    3.1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

           ชื่อบัญชี "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" 

           เลขที่บัญชี 030-6-01239-1 บัญชีกระแสรายวัน สาขาราชเทวี

    3.2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

           ชื่อบัญชี "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" 

           เลขที่บัญชี 001-3-48169-3 บัญชีเดินสะพัด สาขาชิดลม 

เมื่อท่านโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วชกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร          

พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจนแล้วส่งมาที่

69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ      

ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หรือโทรสาร 02-653-4411 หรือ 02-653-4926

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.) การรับบริจาคธนาณัติ, ตั๋วแลกเงิน, เช็ค สั่งจ่ายในนาม   

    "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

     69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

     (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี) 

     <<คลิกที่นี่>> ดาวน์โหลดรายละอียดการรับบริจาค