13046050468854

 

17 พฤศจิกายน 2563 10.00 นนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาโป่ง เกษตรกรและประชาชน ร่วมพิธี มอบกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว ณ ลานกีฬาบ้านหัวนา หมู่ที่ 13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาพและข่าวที่มา : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย