เมื่อเวลา 10.00 น.วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ กพก. ได้เข้าร่วมดูพื้นที่การจัดงานโครงการหลวง 50 ณ จุดนัดพบบริเวณโซนเซ็นทรัลคอร์ด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์จะนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปรรูปสาธิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวในการจัดงานดังกล่าว ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น. ณบริเวณโซน บีคอน 3-4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วย

 10186423263318