รายงานการประชุมสัมมนา การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 - ปก

 - สารบัญ ภาคผนวก

 - เนื้อหา

{gallery}ภาพปก{gallery}