ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดแนบ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 รายละเอียดตามแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับพร้อมป้ายไวนิล โครงการธนาคารโค-กระบือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> รายละเอียด <<