7

      เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายโครงการหลวงฯ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวงด้านปศุสัตว์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ และมอบนโยบาย ให้แก่ผู้ร่วมประชุม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562